+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Our Recruiter

What can you expect from us?

 • A fully functioning careersite in your corporate identity
 • Manage your vacancies in your own online environment
 • A fully equipped ATS to safeguard your candidate process
 • Access to Recruitment Marketing tools to optimize your intake
 • 24/7 insight into your recruitment KPI’s and marketing data
 • Access to the Yoores Knowledge Base and Tutorials
 • Real-time insight into the candidate experience
 • AVG & GDPR compliant

Middels het beoordelingsgesprek laat je leidinggevende jou zien welke doelstellingen er gehaald zijn en welke niet. Aan de hand van deze punten wordt aangegeven hoe goed je scoort en daar kan een waardering aan worden gekoppeld. Dit zorgt voor duidelijkheid bij beide partijen.

Beoordelingsgesprek

Globaal heeft het beoordelingsgesprek drie doelen:

 • Het verbeteren van jouw functioneren;
 • Het optimaal benutten van jouw capaciteiten;
 • Het (her)formuleren van arbeidsvoorwaarden (promotie, salaris).

Zaken waar je op beoordeeld wordt, zijn onder andere kwantiteit, kwaliteit, competenties en het sociaal functioneren.

Punten die vaak naar voren komen zijn:

 • Je samenwerking met collega’s;
 • Je werkzaamheden en huidige werkniveau;
 • Toelichting welke arbeidsvoorwaarden er na het gesprek veranderen;
 • Doelstellingen voor de aankomende periode en het volgende gesprek;
 • Redenen waardoor je beter of minder functioneert (mogelijk sinds het laatste gesprek).

Tips & tricks
Het is zeker aan te raden je voor te bereiden op je beoordelingsgesprek.
Afhankelijk of het je eerste gesprek of een opvolgend gesprek met je leidinggevende betreft, zullen er verschillende zaken aan bod komen.
In beide gevallen zijn de volgende punten belangrijk:

 1. Spreek duidelijke doelen af
  Het is van groot belang dat er, voorafgaand aan het gesprek voor beide partijen helder is welke doelen er zijn gesteld. Je dient namelijk te weten waarop je wordt beoordeeld. Deze doelstellingen kunnen geformuleerd worden op basis van een functieprofiel of ontwikkelafspraken. Dat laatste maak je meestal tijdens een planningsgesprek, dat vaak kort na of tijdens het beoordelingsgesprek plaatsvindt. Op de agenda, die jouw leidinggevende samenstelt, kun je zien welke punten er besproken gaan worden.

 2. Zelfreflectie
  Het is van belang dat je hierbij ook kritisch naar jezelf kijkt. Hoe functioneer je eigenlijk? Of hoe denk je dat je functioneert? Waar had je moeite mee en waar ben je trots op? Hoe waren jouw prestaties gedurende de afgelopen periode? Als je deze vragen weet te beantwoorden, kun je met geordende gedachten het gesprek in.

 3. Eerdere beoordelingsgesprekken
  Is het niet jouw eerste beoordelingsgesprek binnen deze functie of met deze leidinggevende? Bekijk dan de oude verslagen zorgvuldig en ga bij jezelf na of je, ten opzichte van deze beoordelingen, vooruitgang hebt geboekt. Welke competenties stonden stil? Probeer deze zaken op orde te hebben voordat je het gesprek in gaat.

Afspraken maken
Bij elk agendapunt is het de bedoeling dat er een concrete afspraak gemaakt wordt; meestal in de vorm van actiepunten. Welke actie wordt ondernomen, door wie en binnen welk tijdsbestek? Verder maakt je leidinggevende een vervolgafspraak voor een planningsgesprek om de competenties voor de volgende periode af te stemmen, of deze worden direct bepaald.

Hopelijk kom je dankzij deze informatie beslagen ten ijs en haal je het beste uit je beoordelingsgesprek!

  

Edwin Noordeloos
Managing Partner


Yoores Recruitment Solutions

Empower your recruitment

Are we a match?

Our unique recruitment concept is not for everyone, we can be very clear about that. But do you want to stay in control, set up a powerful careersite for your organization and generate maximum inflow through that site, reduce costs and the time-to-hire and become less dependent on recruitment agencies? Then we are a match!

Who is Yoores

Yoores Recruitment Solutions has been active in the world of Recruitment Process Outsourcing for over 10 years. As a market leader in the RPO environment, we specialize in optimizing recruitment processes to connect the best talent to your organization as efficiently and effectively as possible, tailor-made and fully client-branded. The difference with traditional RPO solutions is that our RPO is completely tailor made and controlled by you. We do this by giving you full control over the recruitment process where you decide which activities you carry out and which activities you leave to us. RPO has never been this flexible!

 • Supported over 50 customers
 • More than 7,500 vacancies successfully filled
 • Fully secured candidate process
 • Completion rate of 96%
 • Total savings of over € 25 million for our customers *
 • Total Network of 7,000,000+ job seekers
 • Opening hours Recruitment Center from 8.30 am to 11 pm

*Set against hires through employment agencies