Privacy beleid - Yoores Recruitment Solutions

+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Onze Recruiter

Yoores besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van eigen bronnen. Daar waar bronnen van derden worden gebruikt is dit met toestemming en met bronvermelding. Het overnemen van beelden uit de website van Yoores op eigen informatiekanalen is alleen toegestaan met toestemming.

Toch kan Yoores noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Yoores dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd. Yoores is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Yoores sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Yoores of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Yoores is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Indien u denkt dat gegevens op deze website onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via .