+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Our Recruiter

What can you expect from us?

 • A fully functioning careersite in your corporate identity
 • Manage your vacancies in your own online environment
 • A fully equipped ATS to safeguard your candidate process
 • Access to Recruitment Marketing tools to optimize your intake
 • 24/7 insight into your recruitment KPI’s and marketing data
 • Access to the Yoores Knowledge Base and Tutorials
 • Real-time insight into the candidate experience
 • AVG & GDPR compliant

RPO is een must-have voor start- en scale-upsEen medewerker (in een sleutelpositie) die achteraf toch ongeschikt blijkt voor de job is allesbehalve bevorderlijk voor de groeiambities van de organisatie. Dit resulteert in een gebrek aan focus op de voor start/scale-ups belangrijkste succescriteria en, erger nog, een investering die niet rendeert.

Voor start/scale-ups is het juist van belang dat haar human capital excelleert, zij maken immers het verschil! De Hiring Manager is nu veelal gericht op de dagelijkse business maar onvoldoende bezig met de groei van het bedrijf. Added value is daarmee eindig. Start/scale-ups worden groter, uitdagingen complexer, maar mandaat blijft vaak gelijk. Dit leidt tot een suboptimale aansturing met veelal een desastreus gevolg.


Betere resultaten
Start/scale-ups hebben behoefte aan een team van individuen dat complementair is, want daardoor ontstaan betere resultaten! Een goede scan van individu, team en organisatie is daarom essentieel voor een goed recruitmentresultaat. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit en capaciteit van het management en de HR-/Recruitmentstrategie in relatie tot de groeiambities van de onderneming. Dit moet leiden tot een gevalideerde investering, een goed aansluitend recruitmentproces en het inzichtelijk maken van eventuele groeirisico’s ter voorkoming van een misinvestering c.q. mis-hires.

De start/scale-ups waar recent geld is opgehaald staan aan de vooravond van een grote - meestal positieve - verandering. Op het moment dat de organisatie het due diligence traject positief heeft doorlopen en er een ‘go’ is op de investering, breekt een nieuwe fase aan. Voor deze start/scale-ups (deelnemingen) is het essentieel een professionaliseringsslag t.a.v. HR/Recruitment te maken. Er ontbreekt vaak een solide HR/Recruitment basis die versnelde groei mogelijk maakt.


HR-/Recruitmentplatform
Vanwege het ontbreken van (een professioneel) HR-/Recruitmentplatform bij veel start/scale-ups is er onvoldoende samenhang tussen de strategie en operatie waardoor bijvoorbeeld budgetten niet worden gehaald. Start/scale-ups zijn niet in staat zijn om het aantal FTE conform budget te laten groeien door o.a. gebrek aan focus op een goed strategisch (HR/Recruitment) kader. Sommige start/scale-ups hebben moeite om de juiste mensen om zich heen te verzamelen of zelfs te behouden. Dat kan weer leiden tot inadequate managementbeslissingen en onbekwame medewerkers met als gevolg het achterblijven van organisatiegroei en de executie van de (investering) opdracht. Kortom: de bottomline results.

Het nemen van gecontroleerde risico’s t.a.v. recruitment of het wel/niet willen investeren in bestaande medewerkers is zeer urgent. Zeker gezien de groeiambitie, opschalen en internationaliseren van deze start/scale-ups, maar zeker ook t.a.v. de nog te selecteren nieuwe mensen. Waar is de samenhang, de verbinding, de complementariteit, de juiste persoon op de juiste plek? Waar ligt iemands kracht en komt deze het beste tot zijn/haar recht? Zodat gedrag voorspellend is voor de executie van de strategie van deze start/scale-ups. Immers, gedrag vanuit het verleden herhaalt zich in de toekomst.

De basis voor versnelde groei
Het opzetten en implementeren van een goed HR/Recruitmentplatform is de basis voor versnelde groei; beleid en strategie sluiten op elkaar aan. Gedrag, input, output en executie dienen in evenwicht te zijn. Wat mag een medewerker van de organisatie verwachten en wat mag de organisatie van de medewerker verwachten? Wederzijdse verwachtingen dienen transparant te zijn zodat er niets in de weg staat om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Een HR/Recruitmentplatform dient gericht te zijn op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers en de (door)ontwikkeling van start/scale-ups zelf. Het platform dient als fundament dat hoort bij de voorziene groei zodat visie, focus en executie de start/scale-up fase volledig ondersteunen en faciliteren waarbij doelstellingen worden gerealiseerd.


Yoores Recruitment Solutions
De missie van Yoores is om de start/scale-ups niet alleen van nieuwe medewerkers te voorzien maar om het gehele recruitmentproces te ontzorgen en hen op het gebied van HR/Recruitment te professionaliseren. Omdat start/scale-ups in de beginfase nog een beperkte omvang hebben, wordt de impact van o.a. new hires veel groter, zowel positief als negatief. Om die redenen kan worden gesteld dat het succes grotendeels wordt gedreven door de kwaliteit van het managementteam en de executie van het businessplan versus de HR-/recruitmentstrategie.

Meer weten over hoe Yoores kleine en grote organisaties helpt te laten groeien? Waarom groeiende organisaties een volledige of modulaire RPO (Recruitment Proces Outsourcing) dienst bij Yoores afnemen met als doel te professionalisering en gecalculeerde groei mogelijk te maken? Neem gerust contact op met ons.

Yoores Recruitment Solutions

Empowering Recruitment

Are we a match?

Our unique recruitment concept is not for everyone, we can be very clear about that. But do you want to stay in control, set up a powerful careersite for your organization and generate maximum inflow through that site, reduce costs and the time-to-hire and become less dependent on recruitment agencies? Then we are a match!

Who is Yoores

Yoores Recruitment Solutions has been active in the world of Recruitment Process Outsourcing for over 10 years. As a market leader in the RPO environment, we specialize in optimizing recruitment processes to connect the best talent to your organization as efficiently and effectively as possible, tailor-made and fully client-branded. The difference with traditional RPO solutions is that our RPO is completely tailor made and controlled by you. We do this by giving you full control over the recruitment process where you decide which activities you carry out and which activities you leave to us. RPO has never been this flexible!

 • Supported over 50 customers
 • More than 7,500 vacancies successfully filled
 • Fully secured candidate process
 • Completion rate of 96%
 • Total savings of over € 25 million for our customers *
 • Total Network of 7,000,000+ job seekers
 • Opening hours Recruitment Center from 8.30 am to 11 pm

*Set against hires through employment agencies