Hiring Managers en Recruitment: de functieparadox - Yoores Recruitment Solutions

+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Onze Recruiter

Hiring Managers zijn geen Recruiters. Toch hebben zij een belangrijke rol in het recruitmentproces. Uiteindelijk spreken zij de kandidaten en hebben hiermee een grote invloed op het proces. 

 

Hiring Managers Recruiters Blog Yoores Recruitment

Zij bepalen wie wel en niet als ideale kandidaat kan worden bestempeld. Eigenlijk vragen we als Recruiters aan Hiring Managers om zich buiten hun eigen vakgebied te begeven en in onze voetsporen te treden. Het is dan ook niet vreemd dat de processen soms niet gaan zoals Recruiters voor ogen hebben. In dit artikel bespreek ik de grootste valkuilen die ontstaan door deze functieparadox.

 

De grootste valkuil voor Hiring Managers is het onbegrip van de Candidate Experience. Recruiters zijn hier continu mee bezig, maar voor een Hiring Manager is dit relatief onbekend gebied. Hierdoor verliezen zij de candidate experience vaak uit het oog. Zo kunnen ze CV’s te lang laten liggen, kandidaten in twijfel houden of vage redenen tot afwijzing geven die niet goed kunnen worden overgebracht naar de kandidaat.


Een tweede valkuil is personality based hiring in plaats van performance based hiring. Hiring Managers zijn vaak niet getraind in het interviewen en beoordelen van kandidaten. Ze weten vaak niet waar ze precies op moeten letten in een gesprek en vallen daardoor vaak terug op de emotie. Natuurlijk moet een kandidaat goed in het team passen, maar er zijn andere factoren, zoals performance, die minstens zo belangrijk zijn, al dan niet belangrijker. Hiring Managers nemen dit niet voldoende in overweging en beoordelen op basis van een klik óf zij zijn hierin strenger dan noodzakelijk en zoeken naar het bekende schaap met de vijf poten. Beiden gebeurt niet uit onverschilligheid, maar uit onwetendheid. Zij kennen de recruitmentmarkt niet voldoende om in te zien dat dit “schaap” niet bestaat.

 

Ook de opvolging is voor Hiring Managers vaak lastig. Het recruiten van nieuwe teamleden is niet hun core business, dus in hun ogen volstaat een simpele “wel” of “niet” nadat zij een kandidaat gesproken hebben, zodat zij verder kunnen met de orde van de dag. Deze wel/niet beslissing gebeurt regelmatig al direct na het gesprek of, nog erger, helemaal niet. Als Recruiter is het bekend dat het belangrijk is informatie te laten bezinken, met een ander te overleggen en hierin advies te vragen, aan een andere Recruiter of medemanager. Dit is niet alleen belangrijk voor de eerder besproken Candidate Experience, maar ook voor het vinden van de juiste kandidaat binnen de beschikbare doelgroep. 

 

Zolang een Hiring Manager niet weet wat de mogelijkheden zijn in de markt en wat belangrijk is voor het Employer Brand van de organisatie, blijft het voor hem/haar lastig op de juiste manier met het proces om te gaan. Als Recruiter leveren bovenstaande valkuilen veel frustraties op: je haalt naar jouw idee de juiste kandidaten uit de markt, maar deze worden continu door de Hiring Manager afgeschoten. Daarnaast dien je continu contact op te nemen met hem/haar, omdat er nog geen (volledige) terugkoppeling naar de kandidaat kan worden gegeven. Dit is onnodig, want als een Hiring Manager weet hoe de vork in de steel zit, zal het proces steeds soepeler verlopen.

 

Wat kan HR/Recruitment doen?
De Hiring Manager is expert in zijn/haar eigen vakgebied, maar mist de kennis om op correcte wijze een kandidaat te interviewen en af te handelen. HR/Recruitment heeft al deze kennis wel in huis. Eigenlijk is de oplossing dus heel simpel. Zorg dat je als Recruiter continu jouw Hiring Managers informeert, adviseert, ondersteunt en zelfs traint zodat het voor beide partijen duidelijk is wat er verwacht kan worden. Dit wordt helaas nog vaak onderschat, maar is essentieel in het proces. Vooral omdat de Hiring Manager zo’n grote rol speelt in het recruitmentproces. Zorg dus dat een Hiring Manager weet wat er mogelijk is in de huidige markt en wat er verwacht kan worden, maar ook wat er van hem/haar verwacht wordt, bijvoorbeeld in de terugkoppeling naar de kandidaat. Leg uit wat het belang van een positieve Candidate Experience is en hoe de Hiring Manager daaraan kan bijdragen.


Vraag daarnaast ook feedback van de Hiring Manager. Misschien dat sommige processen zoals HR/Recruitment die voor ogen had niet realistisch zijn, bijvoorbeeld omdat een kandidaat uitgebreider gescreend moet worden. Zolang je dit vooraf in het proces met de kandidaat kunt bespreken, hoeft dit namelijk geen schade toe te brengen, maar dan moet je dit als Recruiter natuurlijk wel weten.


Door gerichte training en tweerichtingsverkeer in de communicatie kan dus veel winst behaald worden, voor HR/Recruitment, voor de Hiring Manager én voor de kandidaat. Start dus vandaag nog! Plan bijvoorbeeld een training in met alle Hiring Managers of ga met hen in gesprek om de procedure af te stemmen zodat deze voor beide partijen helder en werkend is.


Weet je even niet waar te beginnen? Neem gerust contact met mij op! We denken graag mee voor een gerichte oplossing.

Yoores Recruitment Solutions
Empower your recruitment