Recruitment Marketing: Rage of trend? - Yoores Recruitment Solutions

+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Onze Recruiter

In recruitment hebben we te maken met een veranderlijke markt. De vraag naar en het aanbod van werk veranderen dagelijks. Ook de beschikbare tools om vraag en aanbod samen te brengen zijn continu in beweging.

Recruitment Marketing rage of trend blog Yoores

Aan HR/Recruiters de lastige taak om te monitoren welke Recruitment tools optimaal bijdragen aan de werving en welke tools de investering niet waard zijn. Ook het belang van Marketing, onder de noemer Recruitment Marketing, in het recruitmentproces duikt steeds vaker en in verschillende vormen op. Vandaar de vraag die iedere Recruiter zichzelf dient te stellen: is Recruitment Marketing een stabiele trend of een rage die we binnen een jaar weer vergeten zijn?

 

Wat is Recruitment Marketing?

Om te beginnen; wat is Recruitment Marketing eigenlijk precies? We zien in de terminologie verschillende betekenissen langskomen voor Recruitment Marketing. Wij definiëren Recruitment Marketing als het inzetten van sociale media, aggregators, job boards en sourcing om de instroom van (goede) kandidaten te optimaliseren. Een organisatie kan dit zelf oppakken, of uitbesteden aan een specialist om tijd en geld te besparen. Iedere Recruitment Marketing provider biedt dit op een andere manier aan. Veel partijen focussen zich op één van de vier platformen, bijvoorbeeld social of sourcing, om zo een beetje bij te dragen aan de werving voor een vacature. Een enkele partij, zoals Yoores, biedt alle vier de platformen in één pakket, zodat organisaties ervan verzekerd zijn dat budgetten optimaal worden ingezet en er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Aan organisaties de keuze wat voor hen werkt: zelf doen, uitbesteden aan meerdere partijen, of uitbesteden aan één partij die het gehele proces op zich neemt.

 

Hoe werkt Recruitment Marketing?

Fundamenteel binnen Recruitment Marketing is Employer Branding in relatie tot de doelgroep. Om effectieve marketing voor een vacature te kunnen inzetten, is het belangrijk dat de organisatie of Recruitment partner op de hoogte is van de organisatie als werkgever (het werkgeversmerk), maar ook de kenmerken van de doelgroep. Bij Yoores werken wij bijvoorbeeld met big data analyses waarmee wij binnen 24 uur concreet kunnen aangeven hoe groot de doelgroep is, wat de doelgroep belangrijk vindt in een job (de pullfactoren) en waar de doelgroep zich (online) bevindt. Op basis van deze gegevens kan een plan worden opgesteld voor de vacature. Hierin wordt bepaald in welke verhoudingen de vier platformen worden ingezet om minimaal 90% van de doelgroep te kunnen bereiken. Uiteraard kan een Recruiter of HR deze analyse ook zelf doen en vervolgens bepalen welke partijen worden ingezet om gericht te werven voor de vacature. Het is hierbij wel van belang dat er beschikking is tot de juiste doelgroepstatistieken.

 

Wat voegt Recruitment Marketing toe aan het recruitmentproces?

De arbeidsmarkt verandert continu, maar we weten dat deze in de komende jaren vooral krapper gaat worden. Er zullen in toenemende mate meer latent werkzoekenden dan actief werkzoekenden zijn. Het wordt dus steeds belangrijker om te weten waar de doelgroep zich bevindt, hoe deze zich gedraagt, wat de grootste pullfactoren zijn bij de overweging voor een nieuwe job en hoe deze data kan worden omgezet naar de beste tools voor effectieve werving. Recruitment Marketing kan hier, indien op de juiste manier uitgevoerd, zeker het komende decennium aan bijdragen.

 

Conclusie: Recruitment Marketing: Rage of Trend?

Rages zijn van korte duur en enkel succesvol op de korte termijn. Trends gelden voor langere termijn en worden geïntegreerd in het dagelijks leven. Recruitment Marketing valt op basis van bovenstaande informatie zeker onder de laatste categorie. Wie de komende jaren effectief wil recruiten, kiest voor Recruitment Marketing.

Hoe zet ik zelf Recruitment Marketing in?

Belangrijk is dat ook binnen Recruitment Marketing onderscheid wordt gemaakt tussen rages en trends, maar ook tussen de verschillende methodes om Recruitment Marketing in te zetten. Ga goed na wat bij de organisatie past. Heeft de organisatie zelf de kennis, tijd, tools en capaciteit om analyse en uitvoering te doen en zich hierin continu te blijven ontwikkelen? Pak de Recruitment Marketing dan zelf op. Heeft de organisatie voldoende kennis en data om de analyse zelf op te pakken en te bepalen welke van de vier platformen ingezet dienen te worden? Dan kan worden overwogen om met verschillende partijen samen te werken, of alles bij één partij uit te zetten. Weet de organisatie niet precies waar te beginnen, is er advies en toegang tot kennis en data nodig om de juiste analyse en uitvoering te bewerkstellingen? Kies dan voor één partij die sociale media, aggregators, job boards en sourcing samen kan inzetten en voor de organisatie kan onderzoeken in welke verhouding deze voor de doelgroep in relatie tot het werkgeversmerk moeten worden ingezet om de doelgroep voor de vacature optimaal te bereiken.

Benieuwd naar deze laatste methode? Laat hier jouw vacature achter en Yoores onderzoekt hoe de vier Recruitment Marketing platformen cross-platform kunnen worden ingezet om minimaal 90% van de doelgroep te kunnen bereiken.

Meer weten over Recruitment Marketing, de vier platformen waaruit dit is opgebouwd en het belang om deze efficiënt naast elkaar in te zetten? Klik hier om de whitepaper “De vier platformen van Recruitment Marketing” te downloaden.

 

Yoores Recruitment Solutions

Empower your recruitment